- Menu -

FAQ

Welk bedrag per maand doneren?

Fair Welfare wil ontvangers voorzien van extra ruimte in hun inkomen per maand. Dit brengen we bij elkaar met een kring van gevers, die ieder een bedrag per maand kunnen geven: € 12,50 of een veelvoud daarvan tot een maximum van € 167,50 per maand per ontvanger. Daarvan gaat 80% rechtstreeks naar de ontvanger die dit belastingvrij geschonken krijgt en het overige is voor organisatiekosten.

Infographic van de geefkring

Een hoger bedrag doneren dan €167,50 per maand, kan dat ook?

Natuurlijk kan dat, graag zelfs. Dan matchen we je met meer ontvangers. Per ontvanger is het te schenken bedrag gemaximeerd om het belastingvrij te kunnen ontvangen. Wil je nog meer geven dan matchen we je met meer ontvangers.

Als het niet meer lukt te doneren, wat dan?

Fair Welfare beoogt de ontvangers meerjarige zekerheid van inkomen te verschaffen. Daarvoor hopen we op langdurig donateurschap. Eindigt u uw donateurschap dan gaan we op zoek naar een opvolger. Graag gaat Fair Welfare vroegtijdig in gesprek als doneren, tijdelijk, niet lukt. Neemt u daarover s.v.p. contact op via onze contactpagina.

Hoe kan ik meedoen?

Wat fijn dat u dit overweegt! U bent van harte welkom als gever, maandelijks gematcht aan een ontvanger of eenmalig voor de onderzoeks- en organisatiekosten. Een aanmoedigende of andere reactie is ook altijd welkom, net als het onder de aandacht brengen bij anderen! Op de contactpagina staat hoe we bereikbaar zijn.

Hoe komt Fair Welfare aan de ontvangers voor de match?

De ontvangers die we matchen worden door anderen aangedragen, en vervolgens via een selectie toegevoegd aan de doelgroep passend binnen het onderzoek.

Welk onderzoek voeren we uit?

Fair Welfare is vooral geïnteresseerd in wat het met mensen doet als ze de zekerheid hebben van een onvoorwaardelijk, individueel en menswaardig inkomen. Ontvangers en gevers delen vele jaren hun keuzes om met die ervaringen de discussie rondom de extra ruimte die lijkt op een basisinkomen te voeden.

FAQ Basisinkomen

Het initiatief van Fair Welfare lijkt op een basisinkomen, klopt dat?

Ja, dat klopt. Het benadert een basisinkomen. Een volwaardig basisinkomen is hoog genoeg voor een menswaardig bestaan, zonder voorwaarden (dus zonder tegenprestatie), individueel en gegarandeerd (erop kunnen vertrouwen). Kijk voor uitleg over het basisinkomen naar https://basicincome.org/news/2017/07/rutger-bregmans-ted-talk-basic-income-lecture-one-million-views/

Het basisinkomen is hot, waarom?

Het idee voor een basisinkomen is enkele honderden jaren oud. Nu staat het (weer) in de belangstelling omdat de toekomst erom vraagt: arbeid zal voor sommige beroepen steeds meer door robots worden uitgevoerd en met de vergrijzende samenleving wordt steeds meer een beroep gedaan op (onbetaald) mantelzorgen en vrijwilligerswerk. Daarnaast is ons vangnet complex als je geen inkomen uit werk hebt (toeslagen, verplichtingen, digitale vaardigheden, boetes bij niet nakomen), wat bij sommige huishoudens tot problematische schuldensituaties leidt.

Meer info:

Experimenten met basisinkomens zijn er toch al volop?

Experimenten zeker en voorstanders ook. Vaak gaat het om regelarme bijstand (Nederland), of toch een prikkel, om tot arbeid aan te zetten, bijvoorbeeld in Finland. In Canada heeft provincie Ontario besloten tot een driejarig experiment in drie verschillende steden. In Kenia ontvangen inwoners rechtstreeks donaties van Give Directly een foundation uit Amerika. In Duitsland is een experiment gestart gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en gefinancierd door ruim 140.000 donateurs. Ierland heeft gekozen 2000 kunstenaars een basisinkomen te geven van 1300 euro per maand. Fair Welfare biedt de voorstanders van een basisinkomen de mogelijkheid de daad bij het woord te voegen door daadwerkelijk een maandelijks bedrag te schenken.

Waarom (ook nog) Fair Welfare?

Met de mensen die concreet een bijdrage willen leveren en via dit particulier initiatief, kunnen we enkelen al een ander leven bieden. Vrij van bemoeienis van overheid of werkgever. Dit gunnen we velen. En nieuwsgierig naar wat dit oplevert, hopen we de discussie rondom basisinkomen met concrete ervaringen te voeden.

Een basisinkomen invoeren, dat is toch een utopie?

Het vrouwen-stemrecht was ooit een utopie. Denk aan de AOW, een basisinkomen voor ouderen, is met dank aan minister Drees ook ooit ingevoerd. Als we er als maatschappij aan toe zijn, volgt de politiek. En dan zijn er diverse varianten: invoering per leeftijdscategorie, zoals er nu verzoeken zijn om het basisinkomen vanaf 50 of 55 jaar in te voeren. Of Stapsgewijs invoeren: vijf keer, om de drie jaar, iedereen €300 per maand basisinkomen erbij, en tegelijkertijd toeslagen et cetera inleveren (een herverdeling dus). Hiermee kunnen we in de praktijk ervaren hoe het werkt.

Een basisinkomen voor iedereen, dat is toch onbetaalbaar?

Een antwoord in euro's: met een basisinkomen voor iedereen vervalt een groot deel van het (controlerende) overheidsapparaat en vervalt het uitbetalen van toeslagen. Hiermee kan een deel betaald worden. Daarnaast gaat het om herverdelen van welvaart: er mag meer van de winsten naar iedereen in plaats van naar een paar aandeelhouders. Dit vraagt om een andere vorm van belastingen. Ontdek je eigen voorkeuren via het rekenmodel van vereniging Basisinkomen.

Een antwoord in waarden: met een basisinkomen kunnen eigen keuzes gemaakt worden. Je kunt er tevreden mee zijn, of meer euro's willen en daarvoor betaald werken. Je kunt nee zeggen tegen uitbuitende banen, je kunt ja zeggen tegen het zorgen voor je omgeving, langer of opnieuw onderwijs volgen, creativiteit vormgeven, of lekker lummelen.

In Dauphin, Canada, hebben 13.000 inwoners tussen 1973 en 1977 een basisinkomen ontvangen. De positieve gevolgen zijn zelfs generaties verder nog zichtbaar: schoolprestaties verbeteren, ziekenhuisbezoek loopt terug en minder huiselijk geweld en geestelijke problemen. Vanuit de vrije keuze liep het aantal werkuren met 13% terug.

Lees meer:

(Links van interessante artikelen)

https://basisinkomen.nl/canada-geeft-4-000-mensen-3-jaar-lang-basisinkomen/

https://motherboard.vice.com/nl/article/paxzv8/de-toekomst-van-het-basisinkomen-verandert-dit-canadese-stadje-nu-al

https://images.meinbge.de/image/upload/v1/pilot/projektmappe/Pilotprojekt_Grundeinkommen_Magazin.pdf